ولایت عشق

ولایت

دوست داشتن است

در پی دوست داشتن

انگیزه و حرکت است

و عشق

آغاز و مسیر و پایانی است که

تجربه ای همگانی است

که از آن غافلیم

و زمانی که چشم بگشاییم

بسیار شادتر از پیش خواهیم بود

که معشوق و عشق و عاشق یکی است

و ولایت

عشق به همه خوبی ها است

هر کس به گونه و جهتی

در مسیر است

چه بداند و چه نداند

و هر چه بیش بداند

اندوهش اندک شود و شور اش بیش

/ 0 نظر / 14 بازدید