تغییر

زمانی که مسیری

سخت یا بسته است

از مسیر آسان تر و باز حرکت می توان کرد

و در جایی که نمیتوان رفت

می توان ایستاد

یا بازگشت

/ 1 نظر / 17 بازدید
نادر

و من که هنوز از پی این همه سال می خوانمت...